Mapová rada ČSOB
http://obmapy.shocart.cz


Hlášenky on line

Aktuality

Mapová rada

ISOM 2000

OCAD

Download

Archiv map

Dokumenty

Linky

Příručka • 7.11.2008 Informace - ke školení začínajících kartografů. (Zderaz 15.-17.11.2008)
 • 26.9.2008 Pozvánka - na školení začínajících kartografů. (Zderaz 15.-17.11.2008)
 • 26.9.2008 Pozvánka - na Den otevřených dveří v tiskárně Žaket. (17.10.2008)
 • 30.3.2008 Soubory - pro nastavení digitálního tisku map.
 • 5.11.2007 Pokyny - pro školení začínajících kartografů. (Zderaz 16.-18.11.2007)
 • 26.9.2007 Pozvánka - na školení začínajících kartografů. (Zderaz 16.-18.11.2007)
 • 2.4.2007 Sdělení MR 01/2007 - Digitální tisk map pro soutěže ČSOB.
 • 7.3.2007 změny v ISSOM 2007 - česká verze. - Krátký komentář upozorňující na změny oproti ISSOM2005 (PDF)
 • 7.3.2007 ISSOM 2007 - Mapy pro orientační sprint - česká verze platná od 1.3.2007 (PDF)
 • 7.3.2007 Novelizace Směrnice pro tvorbu a evidenci map (schváleno P-ČSOB 28.2.2007).
 • 21.2.2007 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 13.2.2007 v Hradci Králové
 • 21.2.2007 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 11.11.2006 v Javorníku
 • 11.10.2006 Pozvánka (PDF) (Pozvánka RTF s formulářem pro přihlášení) na školení začínajících mapařů 10.-12.11.2006 - Račí údolí v Rychlebských horách.
 • 10.3.2006 Mapové klíče pro ISSOM - česká a anglická verze pro OCAD6,7,8 s komentářem (zip - ocd)
 • 9.3.2006 ISSOM 2005 - Mapy pro orientační sprint - česká verze platná od 10.3.2006 (PDF)
 • 9.3.2006 Novelizace Směrnice pro tvorbu a evidenci map (schváleno P-ČSOB 8.3.2006).
 • 24.1.2006 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 19.1.2006 v Praze
 • 24.1.2006 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 13.11.2004 na Homoli u Jičína
 • 1.1.2006 Mapový server Českého svazu OB - interaktivní vyhledávání v Archivu map ČSOB
 • některé starší novinky:

 • 20.4.2005 ISSOM (PDF) oficiální mezinárodní mapový klíč pro sprint platný od 15.4.2005.
 • 20.4.2005 Komentář MC IOF k českému stanovisku (DOC) zaslané Alešovi Hejnovi 14.4.2005.
 • 1.1.2005 stránky Mapové rady prezentující práci MR ve světě (v angličtině)
 • 26.4.2004 Loga partnerů ČSOB pro OCAD (provizorní verze)
 • 24.3.2004 Zápis ze schůze Mapové rady 10.3.2004 v Hradci Králové (PDF) a (RTF - Word)
 • 8.3.2004 Adresář MR (PDF) - aktualizace.
 • 8.3.2004 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 8.11.2003 na Homoli u Jičína
 • 8.3.2004 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 23.6.2003 v Hradci Králové
 • 3.12.2003 Česká verze ISOM2000 pro LOB. pro účastníky školení 7.-9.11.2003
 • 1.8.2003 Stanovisko MR ČSOB ke klíči pro sprint ISSOM - anglická verze (PDF,RTF) a česká verze (PDF,RTF)
 • 19.6.2003 Petr Hranička porovnává na své stránce navržený klíč pro sprint ISSOM a svůj klíč pro PWT.
 • 5.6.2003 Mapová rada Českého svazu orientačního běhu založila pro lepší informovanost nejen tvůrců map OB (kartografů OB) internetovou konferenci Mapaři OB na serveru pandora.cz. Každý se může přihlásit zasláním emailu na adresu mapariob@pandora.cz, kde v Subject (Předmětu) emailu musí být uvedeno SUBSCRIBE mapariob. Dále musíte postupovat podle návodu v došlých emailech a moderátor konference (já) vás musí schválit (což by měla být formalita). Účelem konference je informovat o některých akcích mapařů OB (např. nabídky mapování) a konference by měla sloužit i k odborné výměně názorů. Dosud byly tyto zprávy zasílány oběžníkovým emailem vybraným mapařům. Navíc možná část lidí tuto poštu nechtěla dostávat.
 • 10.3.2003 International Specification for Sprint Orienteering Maps (ISSOM)
 • 3.2.2003 Zápis (PDF) ze schůze Mapové rady 16.1.2003 v Hradci Králové
 • 2.12.2002 IOF zveřejnila přepracovanou specifikaci pro mapy LOB
 • 18.7.2002 Na BENu je diskuzní přípěvek o dodržování ISOM 2000 českými mapaři.
 • 6.6.2002 Mapy ČSOB s přesnou lokalizací (portál Tiscali).
 • 30.4.2002 Mapový klíč MTBO návrh pro MS 2002.
 • 30.4.2002 Přednáška László Zentaia na školení kontrolorů IOF v Brně (IOF Event Advisor's Clinic).
 • 23.4.2002 Mapa podle IOF - kritický pohled Zdeňka Lenharta na současný klíč ISOM 2000 a některé názory IOF prezentované na školení kontrolorů IOF v Brně.
 • 23.4.2002 Magnetická deklinace - určitě vás také trápí (článek Miloše Broulíka).
 • 26.2.2002 Příručka Tvorba map pro OB byla úspěšně převedena do elektronické podoby
 • .
 • 11.12.2001 Loga partnerů Českého svazu OB ve formátu OCAD6 pro použití na OB mapách pro rok 2002
 • 19.11.2001 O jednání mapové rady, které se uskutečnilo 10.11.2001 na Bradech u Jičína píše Miloš Broulík.
 • 5.10.2001 Přečtěte si již trochu starší článek o "kartografickém harašení" (z časopisu Zeměměřič)
 • 4.6.2001 Přidán odkaz na ČÚZK - státní mapová díla (prodejny, sortiment)
 • 25.5.2001 Pro usnadnění registrace nových map používejte Hlášenky on line.
 • 17.5.2001 Tvorba map pro orientační běh – to je název nové metodické příručky, kterou vydal ČSOB. Jde o komplexní pohled na tvorbu map pro OB (přílohou je nový mapový klíč ISOM 2000) Příručka včetně klíče bude prodávána za 50 Kč (to je skoro zadarmo). Samotný mapový klíč ISOM2000 nebude na oddíly distribuován - mapaři ho najdou na internetu.
 • 8.3.2001 Nejen česká, ale i Slovenská mapová komise má svoji www stránku.
 • 21.2.2001 Pár překladů Jiřího Daňka na téma GPS: překlad 1, překlad 2 a překlad 3
 • 21.2.2001 Více mapařů na jedné mapě: Rady ze Slovenska a ještě něco z praxe.
 • 30.1.2001 Orienteering on line: Rozhovor s Perola Olsson o mapování.
 • 22.1.2001 Loga partnerů Českého svazu OB ve formátu OCAD6 pro použití na OB mapách
 • 15.11.2000 Mapy za rok 2000 (v evidenci MR)

 • email: Borovicka.Milan@seznam.cz