Kresba map na podkladech vytvořených pomocí GPS

Skogssport 8/2000; str.16; překlad není doslovný; připravil Jiří Daněk

Björn Ljunggren mapuje OB mapu, ke které si vytvořil podklady pomocí GPS. Mapou je “Digerön”, malý ostrov na sever od Sandviken, Švédsko.

“Hranice ostrova jsem měřil pomocí GPS. Bruslil jsem kolem ostrova. Pak jsem měřil určitý počet bodů na ostrově, které jsem mohl použít při samotném mapování: všechny vrcholy kopců, výrazné kameny a další některé přesné body. Použití GPS tímto způsobem v otevřeném prostoru je možné. Je třeba na tomto místě upozornit, že fotogrametrie v “bílém” lese je taktéž velmi přesná a dobrá. Problémy jsou v těžším terénu, ale to je stejné, jak pro GPS, tak pro fotogrametrii.”