“Příliš komplikované a drahé”, řekl badatel o GPS…

Skogssport 8/2000; str.16; překlad není doslovný; připravil Jiří Daněk

Elitní orientační běžec Björn Ljunggren si nemyslí, že GPS technologie bude reformní technologií mapování map OB v nejbližší době.

Je to příliš komplikovaná a poněkud drahá technologie mapování, řekl Björn Ljunggren po dokončení vědeckého projektu na Královské technické univerzitě ve Stockholmu. Björn Ljunggren - OL Hammaren - studoval praktické využití GPS pro mapování OB map.

Ljunggren: “V některých oblastech, kde je otevřený terén, je samozřejmě dobré použít GPS, ale obávám se horší přesnosti ve více zarostených terénech. Stojí více času získat dostatečná a uspokojivá měření.

Během těchto testů B.L. používal vybavení, které stojí kolem 100 000,- Sek (cca 400 000 Kč). Björn Ljunggren provedl mnoho testů přesnosti měření.

Během měření dostanete často různé výsledky měření vaší pozice. Jestliže jste v otevřeném prostoru, můžete dosáhnout dobrých výsledků měření v toleranci do 5 metrů, ale velkým problémem je, že můžete naměřit též nepřesná měření s velkými rozdíly všude. Měření může být najednou s 15 až 20 metrovou chybou. Měli by jste proto provést několikeré měření každé jedné pozice, aby jste byly schopni eliminovat největší chybná měření. Používal jsem drahé a kvalitní vybavení s jednodušším vybavením GPS a jsem přesvědčen, že výsledek měření nemohl být lepší. Můj názor je, že k použití GPS je třeba příliš mnoho času a to je poněkud drahé. Ale samozřejmě to má i výhody: eliminujete velké chyby mapy.” Praktické využití, které Björn L. může doporučit, je doplnění mapových podkladů. Projíždíte mapovaným terénem a provádíte měření polohy objektů , které můžete použít při mapování v terénu. Björn se obává, zdali orientační běžec potřebuje k svému výkonu tak vysokou přesnost. OB mapa je svým způsobem více o “umění svého druhu než přesná reprodukce terénu. Mapa by měla být spíše nakreslena tak, jak terén vidí OB běžec. Pak cítíte, že mapa je dobrá.

Co může změnit GPS v budoucnu? Je to především plán EU vypustit nové satelity. V roce 2008 přibude 30 nových satelitů a pak možnosti měření GPS budou mnohem rychlejší a přesnější. Ale potřebujete též vybavení, které je nejvýhodnější pro kartografy OB map. Naneštěstí trh s vybavením pro OB kartografy je příliš malý pro obchodníky, kteří by tento trh brali vážně.