Mapování OB map s použitím GPS

Skogssport 8/2000; str. 14 – 15; překlad není doslovný; připravil Jiří Daněk

Orientační běh je, zjednodušeně řečeno, běh na přesné místo v nejkratším čase.

Ingemar Lindström , Jönköping OK: “Tato definice není vždy směrodatná, platná. Není neobvyklé, že vítěz běží na špatné místo v nejkratším čase.”

Mnoho tradičně zmapovaných OB map má chyby v přesnosti. Chyby 30 – 50 metrů v přesnosti detailů. Tento 70 let starý muž používá k mapování GPS pět let.

Jsou zde dva hlavní argumenty, proč to je cesta budoucnosti mapování v OB. První je lepší kvalita. Nyní můžeme říci, že detaily mapy jsou přesněji umístěny. Druhý argument je ekonomický. Výsledná cena map bude v budoucnu výrazně nižší. Je možné, že nebude nutná fotogrametrie, ale nějaký jednodušší a levnější podkladový materiál. Revize bude jednodušší, jelikož budeme moci věřit přesnosti jednotlivých detailů v mapě.

Vybavení Ingemara Lindströma v terénu: GPS přijímač v anténě na jeho zádech, online připojení radiovým signálem (FM frekvence) na antény GPS signálu, elektronický tablet propojený s GPS přijímačem. Jeho vybavení je napájeno dvěma?(z textu není přesně zřejmo kolika) bateriemi používanými jako zdroj čelových lamp pro noční OB. Na displeji GPS na jeho tabletu může číst, kolik satelitů má k dispozici.

Toto je nejjednodušší vybavení. Vše dohromady stojí 20 000 Sek (čili zhruba 80 000 Kč). “Ale rád bych měl laptop, na kterém bych mohl přímo kreslit mapu”, přeje si I. Lindström. Víme, že takové vybavení by ale stálo 3x až 4x více než stávající jeho vybavení.

Popis: prakticky pracuje I. L. takto: na tabletu má podklad, na kterém pohybuje myší s optickým křížkem, který je součástí” tabletu. Diody na myši dávají světelný signál, není-li v přesné pozici. Jestliže žádná z těchto světelných diod nesvítí, může vyznačit přesnou pozici objektu.

Technologická přesnost je 1 – 2 metry, tvrdí Ingemar L. Ingemar používá měřítko 1:2500, které je nejvhodnější pro přesnost tabletu. To znamená, že jednotlivé body, měřené pozice jsou umístěny s velmi uspokojivou přesností na mapě. Tento rok Ingemar L. nakreslil anebo začal kreslit 9 map v okolí Jönköpingu.

I. Lindström: “S tradiční technikou je toto číslo nemožné časově. Nyní můžeme snadno dělat revize našich map. Jakmile se naučíte zacházet s touto technikou, můžete tvořit s velkou rychlostí. Ale někdy musíte přerušit vaši práci, protože ztrácíte kontakt se satelity. Tato přestávka může být několik minut. V průběhu jeho prací na revizích map v okolí Jönköpingu shledal, že staré mapy mají mnoho chyb.

Nemyslím, říká Ingemar L., že naše mapy byly horší než ostatní. Faktem zůstává, že klasickou technikou nemůžeme umístit objekty přesně. Není neobvyklé najít objekty, které jsou 30 – 50 metrů mimo jejich přesné umístění. GPS technologie bude dominantní. Jestliže chcete kreslit mapy s pomocí GPS, musíte mít zkušenost a znalost, jak zařízení funguje.

Svoji pozici dostanete determinovanou pomocí satelitu. Musíte mít kontakt s nejméně 4, lépe více satelity. Tak signály díky geometrickým výpočtům ve vašem GPS přijímači mohou určit vaši polohu s uspokojivou přesností. Problém je, že jsou zde jisté zdroje chyb, které musíte eliminovat, aby jste dostali dobrý výsledek. Jeden z těchto problémů je odraz (přesměrování) radiových signálů od plechových střech domů, stěn, apod. Proto je nutné vědět, kde je nejvýhodnější se postavit, když chcete provádět měření: např. musíte stát na skalní stěně, jestliže stojíte pod stěnou, musíte si uvědomit možnou nepřesnost. Musíte také vědět, kdy je vhodná doby pro práci – ad poloha satelitů. Tyto informace jsou k mání na internetu, kde můžete zjistit, v průběhu které doby můžete mít spojení s dostatkem satelitů. Tato časová perioda spojení se satelity se mění ze dne na den o několik minut. Několik hodin v průběhu dne není situace vhodná pro mapování pomocí GPS. Ale s přibývajícími satelity bude pokrytí lepší. Tomu, kdo chce vyzkoušet GPS, je Ingemar L. připraven pomoci.

Na trhu jsou k mání různá zařízení a je třeba vybrat ten nejvhodnější výrobek vhodný pro tvorbu OB map. Jinak ztratíte důvěru k GPS technice. Osobně se domnívám, že SOFT by měla vytvořit jakýsi zdroj informací a zkušeností s GPS technologií. Jestliže zachytíme technologický vývoj, můžeme zajistit tvorbu OB map do budoucna.

Ingemar L. je přesvědčen, že není otázkou “jestli” se vydáme cestou GPS, ale “kdy”.